Qries
İletişim Bilgileri

Hakkımda

image

Psikolog Elif Esra Erdil

ELİF ESRA ERDİL KİMDİR?
• Lisans eğitimimi Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde tamamladım.
• Klinik Psikoloji Eğitimimi de Kent Üniversitesinde tamamladım.
• 2014-2015 yılları arasında 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamladım.
• 2015 yılında ProfDr Hakan TÜRKÇAPAR'dan Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Modül Eğitimi tamamladım. Aile Danışmanlığı eğitiminden ve oğlum olduktan sonra çocuklarla çalışabileceğimi düşündüm. 2018 yılının Mayıs ayında Mehmet Teber'den Çocuk Psikopatoloji Eğitimini aldım.
• Akabinde Oyun Terapilerinde önemli bir ekol olan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ise dünyaca ünlü terapist Reyhana Seedat'dan aldım.
• Yine Anne-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (FİLİAL), dokunmanın iyileştirici gücünü oyunlarla anlatan Gelişimsel Temas Terapisi, Kum ve Sanat Terapisi Eğitimlerini de aynı şekilde Reyhana Seedat'dan aldım.
• Çocuklarda Cinsellik Sorunları ve Terapisi, Öfke ve Terapisi, Kaygı ve Terapisi Eğitimlerini Mehmet Teber'den aldım.
• Ekim 2019 da ise EMDR ( Türkçe Açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) 1 kur eğitim ve süpervizyonumu Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde (Emre Konuk) tamamladım.
• Mayıs 2020 de ise ,SultanberkHALMATOV'dan Sanat Terapisi 1. düzeyi bitirdim.
• Aynı zamanda Sınav Kaygısına yönelik güçlü olan Dr Olcay GÜNER tarafından geliştirilen PERGEL programını öğrendim.
• Yine çocuk ve ergenlerle çalışırken önemli ve güçlü bir çalışma olan Çocuğun Ruhsal Dünyasını Projektif Testlerle (RORSCHACH , CAT, TAT) değerlendirilmesi eğitimini Psikanalist Dr Neslihan Zabcı'dan halen devam etmekteyim.
• ÇOCUK EMDR eğitimimi de OCAK 2021de PROF DR ÜMRAN KORKMAZLAR'dan aldım. Böylece çocuklara da travma gözlüğüyle EMDR gibi güçlü bir ekolle bakabiliyorum.
• Aynı zamanda Öykülerle Terapi eğitimimi Mehmet TEBER'den alarak çocuk ve ergenlerin terapilerinde hikayeler kullanarak danışanın bilinçdışına güvenle yolculuk yapabilmekteyim.
• Timur Harzadin’den İLK GÖRÜŞME ve Borderline Kişilik Bozukluğunun Terapisi, Narsistik Kişilik Bozukluğu Terapisi, obsesif Kompulsif Bozukluğu ve Tedavisi, Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavisi ve son olarak Kayıp ve Yas Eğitimini aldım. Grup Süpervizyonlarına devam etmekteyim.
• İyileştirici öyküler ve metaforlarla yakından ilgiliyim. Kaygı, yas ve bağlanma temelli terapötik öykü kitabı Çınar ile Sincap kitabının da yazarıyım.
• Aldığım eğitimlerle toplumumuzu etkileyen toplumsal travmalar da da gönüllü olarak çalışmalara katılmaktayım. Mesleki Platformda EMDR derneğine üyeyim.

Çalışmalarımı; çocuk, ergen, genç ve yetişkinler psikoterapisi alanında sürdürüyorum. Çocuk , ergenlerde depresyon, kaygı bozuklukları, enüresiz, enkopresiz, travma sonrası stres bozukluğu, korkular, takıntılar, duygu regülasyonu, fobiler, kardeş kıskançlığı, dehb, iletişim bozuklukları, inatçılık, istismar, boşanma, cinsel kimlik, yalan, çalma davranışı, anne baba tutumları, seçici konuşmazlık, saldırganlık, okul reddi, okul fobisi, tırnak yeme, tikler, verimli ders çalışma, tikler, masturbasyon. Genç ve Yetişkinlerde ise; Sınav Kaygısı, İlişkilerde yaşanan problemler, Motivasyon, Korkular, Takıntılar, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Boşanma, Kayıp ve Yas, Travmatik Anılar, Depresyon, Aile İçİ Problemler, Fobiler, Panik Atak.

Alanımla ilgili; kongre, eğitim, süpervizyon ve atölye çalışmalarını yakından takip etmekteyim.
Aynı zamanda 2022 Eylül de başlayacak olan ERGEN VE YETİŞKİNLERDE RORSCHACH VE TAT Eğitimine başlayacağım. Eğitim süreci 2 YIL sürmektedir.
İstanbul Çocuk ve Ergen PsikanalitikPsikoterapi Derneği’nin düzenlediği (içeppd) EYLÜL 2021- MART 2022 psikanalitik çocuk ergen psikoterapisi formasyon sürecini tamamladım..
Son olarak metaforik öykü kitabı “ÇINAR İLE SİNCAP ve TOHUMUN MASALI” kitabının yazarıyım.

Katıldığı Eğitimler
• Lisans: Marmara ÜniversitesiPdr 2012
• YüksekLisans : Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans
• BdtEğitimi : 9 Mayis-8 Kasim 2015 HakanTürkçaparBdtKuramsalEğitim (42 Saat)
• AileDanişmanliğiEğitimiSüleymanDemirelÜniversitesi 11 Ekim 2014- 02 Şubat 2015 450 SaatAileDanişmanliğiEğitimProgrami
• ÇocukPsikopatolojiEğitimiAhenkÇocuk , Mehmet Teber
• Çocuklarla İlk Görüşme Mehmet Teber
• ÇocukMerkezliOyunTerapisiEkim 2018 Reyhana Seedat
• ÇocukMerkezliOyunTerapisiGrupSüpervizyonuReyhana Seedat
• GelişimselTemasTerapiEğitimi Aralik 2018 Reyhana Seedat
• Gelişimsel Temas Terapi Eğitimi Grup Süpervizyon Reyhana Seedat
• Filial Terapi Eğitimi Aralik 2018 Reyhana Seedat
• Filial Terapi Eğitimi Grup Süpervizyonu Reyhana Seedat
• Kum Ve Sanat Terapisi Eğitimi Reyhana Seedat
• Emdr 1. Modül Ekim 2019 Dbe /Emre Konuk
• Sınav Kaygısı ve PERGEL Programı Dr. Olcay GÜNER
• Sanat TerapisiMayis 2020 SultanberkHalmatov
• Aktarım Odakli Terapi Timur Harzadin
• Aktarım Odakli Terapi Grup Süpervizyonu Timur Harzadin
• Çocuklarda Ve Ergenlerde Emdr 1 Prof Dr ÜmranKorkmazlar
• Kayıp ve Yas Terapisi Timur Harzadin
• Çocukta Cinsellik Sorunları Ve Terapisi Mehmet Teber
• Çocukta Öfke Sorunları Ve Terapisi Mehmet Teber
• Çocukta Kaygı Sorunları Ve Terapisi Mehmet Teber
• Öykülerle Terapi Eğitimi Mehmet TEBER
• Moxo Eğitimi MOXO TÜRKİYE
• Çocuklarda ve Ergenlerde RORSCHACH, TAT VE CAT (2.5 yıl) Dr. Neslihan ZABCI
• Çocuk Resimlerinin Psikanalitik Değerlendirilmesi Dr.Funda AKKAPULU
• Emdr 2. Düzey DBE EMRE KONUK
• Kum Tepsisi Terapisi ve EMDR Yoğun Uzmanlık Programı Derya ALTINAY
• Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma ve EMDR Derya ALTINAY
• Yetişkinlerde Rorscahah ve TAT Eğitimi (2 yıl) DR. Bengi DÜŞGÖR
• HİPNOZ EĞİTİMİ DR. Haluk ALAN
• Çocuk EMDR Terapistinin Triatlonu (1,2,3,4) Pınar FİDANCI
• Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri (2021-2022 dönemi) Istanbul Psikanaliz Derneği
• Psikanalitik Çocuk ve Ergen Terapisi 1. Modül 2022 Istanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği

Psiko-Art | Terapi Danışmanlık Merkezi
image
image
image
image
image